+31 343 445686 info@enerpy.nl

Op donderdag 13 oktober jl. organiseerde Deltalinqs een markmeeting; thermische valorisatie van reststromen te Plant One Rotterdam.

Tevens werd op deze dag de proefinstallatie van SoliQz feestelijk geopend.

Enerpy was uitgenodigd om een presentatie te geven over haar activiteiten, technologie en doelstellingen m.b.t. thermische valorisatie van restromen.