+31 343 445686 info@enerpy.nl

Eind augustus was het zover… De eerste test met de RMO demo installatie. Het was een spannende dag met mooie resultaten! De eerste kilo’s gras zijn verwerkt naar grondstoffen. Wat ons nu nog rest is het ‘fine-tunen’ van de installatie. Hier zullen we ons de komende tijd mee bezig houden om zo tot de beste resultaten te komen.

Graspellets

Met onze eerste test hebben we zo’n 800 kilo gras in de vorm van geperste pellets verwerkt tot grondstoffen met de RMO demo installatie. Dit najaar zullen we meerdere tests doen en willen we de de maximale verwerkingscapaciteit van de installatie (2400 kilo) te bereiken.

Van gras naar grondstoffen

Van de ruim 800 kilo graspellets is ruim 30 procent verwerkt  tot kool/carbon met ons proces. Nog eens 30 procent is tijdens het proces verwerkt tot asfalt/teer en olie en meer dan 20 procent van de graspellets is verwerkt tot gas, welke tijdens het proces is afgefakkeld.

Analyse van de grondstoffen uit de RMO installatie

Intertek, een internationaal inspectie-, test- en certificatieorganisatie uit Rotterdam, zal alle grondstoffen uit de RMO demo installatie analyseren. Wat is de exacte samenstelling van de olie? Wat zijn de brandwaarden van de kolen en het gas? Voor welke toepassingen is het asfalt geschikt? Etc. Belangrijke vragen waar we dit najaar de antwoorden op weten.

De brander

De start van ons proces. Met biomassa in de vorm van houtsnippers wordt de brander in de oven opgestookt. Op deze wijze worden de kilo’s gras in de oven verhit naar de juiste temperatuur. Het is een krachtige brander die voor een minimale temperatuur van 650 graden Celcius in de oven zorgt.

Bezoekersdag

Na onze eerste succesvolle test, hebben we enkele partijen uitgenodigd om een tweede test bij te wonen. Men kon een rondje lopen om de installatie, kennis maken met de diverse betrokken partijen en natuurlijk het gras en de grondstoffen zien. Het was voor ons een positieve dag, de start van een nieuwe periode.

Komende tests najaar 2014

Dit najaar zal Enerpy zich gaan richten op het optimaliseren van het proces. De innovatieve RMO demo installatie heeft immers een grote schaalvergroting ondergaan, waardoor we op zoek moeten gaan de juiste parameters. De eerste tests hebben ons een goede indruk gegeven van de kracht en de mogelijkheden van het proces, waardoor we met enthousiasme het  najaar in zullen gaan.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe tests en komende bezoekersdagen? Meldt u aan voor de nieuwsbrief en ontvang eens in de 1-2 maanden een update van ons.