+31 343 445686 info@enerpy.nl
Selecteer een pagina

Enerpy heeft een technologie ontwikkeld om organisch afval te werken.

Ons proces in drie stappen:

Organisch afval

Uit organisch afval (zoals stedelijk, industrieel, biomedisch en groen afval) nieuwe grondstoffen produceren.

De RMO

De Reactor voor Organisch Materiaal, afgekort als RMO. De machine die het organisch afval verwerkt naar grondstoffen.

Grondstoffen

Organisch afval met de RMO omzetten naar grondstoffen: carbon, olie, gas en warmte.

Zoektocht naar hernieuwde grondstoffen

De meeste energie die vandaag de dag wordt gebruikt, is afkomstig van fossiele brandstoffen: carbon, olie en gas. Fossiele brandstoffen zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan uit resten van planten en dieren. In deze miljoenen jaren zijn de organische stoffen via natuurlijke chemische reacties omgezet. Omdat op dit moment fossiele brandstoffen sneller worden verbruikt dan er nieuwe worden gevormd, zijn deze niet eeuwig voorhanden. Zij zijn uitputbaar.

Enerpy heeft de ‘Reactor voor Organisch Materiaal’, afgekort als de RMO, ontwikkeld; een bron voor hernieuwde grondstoffen. Met de RMO wordt een vergelijkbare chemische omzetting bereikt zoals deze in de natuur plaats vindt; uit organische (afval)stoffen worden grondstoffen als gas, carbon en olie gewonnen. Met dat verschil dat waar de natuur er miljoenen jaren over doet, de RMO dit in slechts enkele uren bereikt.

Verwerkings diversiteit

De soorten organisch afval die de RMO kan verwerken zijn divers. Variërend van agroindustriële
residuen, gebruikte autobanden, groen afval, huishoudelijk afval, zwerfafval tot bedrijfsafval.

Van idee naar realiteit

Enerpy heeft de ontwikkelde RMO technologie (afkorting voor ‘Reactor voor Organisch Materiaal’) wereldwijd gepatenteerd en heeft deze ontwikkeld van prototype schaal naar een demonstratie installatie. Deze installatie is in Nederland in 2014-2015 gebouwd. Met de installatie worden diverse afvalstromen nader onderzocht om te komen en businesscases nader uitgewerkt.

De RMO demonstratie installatie

Doel: werken op commerciële schaal

Enerpy heeft haar technologie de afgelopen zodanig ver ontwikkeld dat zij aan de vooravond staat deze op commerciële schaal te exploiteren. De huidige RMO demonstratie installatie kan immers al een break-even businesscase draaien, waarbij verdere opschaling nog tot de mogelijkheden behoort.