+31 343 445686 info@enerpy.nl

Wij innoveren.

Wij doen.

Enerpy richt zich op het herwinnen van grondstoffen (en energie) uit problematisch organisch afval.  Middels een door Enerpy ontwikkelde en gepatenteerde technologie worden grondstoffen als carbon, olie en gas gewonnen uit organisch afval.

Ons proces in drie fases

Organisch afval

Organisch afval (zoals stedelijk, industrieel
en groen afval).

De RMO

De Reactor voor Organisch Materiaal, afgekort als RMO. De installatie die het organisch afval omzet.

Grondstoffen

Organisch afval wordt met de RMO omgezet naar carbon, olie, gas en warmte (elektriciteit).

Organisch afval

Diverse soorten, diverse mogelijkheden

Met onze technologie wordt organisch afval omgezet in grondstoffen; carbon, olie en gas. De soorten organisch afval die verwerkt kunnen worden zijn divers. Variërend van agro-industriële residuen, gebruikte autobanden, groen afval, huishoudelijk afval, zwerfafval tot bedrijfsafval.

Iedere organische afvalstroom kan verwerkt worden, waarbij iedere afvalstroom resulteert in haar eigen soorten en hoeveelheden grondstoffen. De input (organisch afval) bepaalt de output (grondstoffen) in kwantiteit en samenstelling. Over het algemeen resulteert afval met een hoge calorische waarde in de betere grondstoffen, dan afval met een lage calorische waarde.

Vochtige afvalstromen

Vochtige organische afvalstromen kunnen met de inzet van onze technologie omgezet worden. Het vochtgehalte van de afvalstroom heeft niet direct invloed op het proces, maar wel op de overall-efficiency. Bij voorkeur is de organische afvalstroom om deze reden zo droog mogelijk.

Homogene afvalstromen

Iedere afvalstroom-soort vraagt om andere proces-instellingen en parameters. Het is daarom van belang om een constante en homogene afvalstroom te hebben, zodat deze resulteert in een constante stroom aan grondstoffen van dezelfde (chemische) samenstellingen.

Anorganisch afvalstromen

Alles wat organisch is kan de technologie omzetten. Bij anorganische stoffen (minerale stoffen) vindt in het proces geen reactie plaats. Deze stoffen resteren na het proces in hun vaste vorm tezamen met de carbon. Bij voorkeur bevat de te verwerken afvalstroom geen (kleine) anorganische stoffen.

Technologie

Pyrolyse vs. Radiolyse

Veelal wordt onze technologie vergeleken met pyrolyse. Een term die wij zelf prefereren voor onze technologie is radiolyse. Het thermisch kraakproces doet Enerpy namelijk wezenlijk anders, wat een efficiënter proces met meer verwerkingsmogelijkheden geeft; resulterend in omzetting van afvalstromen naar hoogwaardige grondstoffen (opwaardering).

Enerpy maakt voor het thermische kraakproces gebruik van straling (microgolven). Vergelijkbaar is deze wijze met het werkingsprincipe van een magnetron.

Pyrolyse

Pyrolyse

pyrolyse-vs-radiolyse-02

Radiolyse

De RMO installatie

Enerpy heeft een proces (technologie) ontwikkeld om organische afvalstromen om te zetten naar nieuwe grondstoffen middels de zogenoemde RMO installatie (Reactor voor Organisch Materiaal). Enerpy doet dit door organische afvalstoffen in een gesloten reactor bloot te stellen aan microgolven (radiation) (stap 1). Middels de radiation wordt het afval verhit en worden de molecuulketens gebroken. In gasvorm verlaten deze moleculen de reactor om vervolgens onder speciale condities in condensors (stap 2) te worden getransformeerd naar oliën (B en C) en eventueel water (D). Een deel van het gas blijft in gasvorm (E). In de reactor komt na het proces de vaste grondstof carbon vrij (A).

Inzet van proces-restwarmte

Om het organisch afval middels onze technologie om te zetten in hernieuwde grondstoffen is energie nodig in de vorm van hitte. Deze hittebron kan gevormd worden middels de verbranding van een brandstof als houtsnippers, gas of carbon. De restwarmte kan gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit en/of warm water. Alle energie wordt op deze wijze optimaal benut.

Van klein naar groot

Met het eerste prototype gebouwd op laboratoriumschaal, gevolgd door de pilot plant in Paraguay, Zuid-Amerika (2011) en tenslotte met de grote opschaling naar een demonstratie-installatie in Nederland (2014-2016) zijn vele experimenten en testrondes uitgevoerd met veelbelovende resultaten; met de technologie worden organisch afvalstromen efficiënt omgezet in energie en hoogwaardige grondstoffen. Enerpy heeft als doel om een installatie op industriële schaal te realiseren in de verwerking van een specifieke en problematische afvalstroom.

TUV Rheinland

De RMO technologie biedt volop kansen voor de toekomst.

Prof. Dr. Thomann

TÜV Rheinland

Grondstoffen

Massabalans

Een welbekend principe is dat bij iedere chemische reactie de totale massa gelijk blijft. In het proces van Enerpy betekent dit dat één ton organisch afval omgezet wordt naar één ton aan hernieuwde grondstoffen als carbon, olie en gas; plus eventueel water en/of mineralen in de carbon welke afhankelijk is van de input.

Grondstoffen-02Grondstoffen-01Grondstoffen-03

Upgraden waarde

In tegenstelling tot andere technologieën, levert de technologie van Enerpy een upgrading op van organisch afval. Dit betekent dat de calorische waarde van het afval wordt verhoogd; het afval (input) wordt omgezet in grondstoffen (output) met een hogere calorische waarde.

De input bepaalt de output

Uit het verwerkingsproces worden de grondstoffen carbon, olie en gas verkregen, welke ingezet kunnen worden als brand- en/of grondstoffen. Het soort te verwerken organisch afval bepaalt de uitput; de samenstelling (kwaliteit) en de hoeveelheid (kwantiteit) van deze grondstoffen.

Businesscase – (berm)gras

(Berm)gras is een afvalstroom die in de markt nog geen duurzame verwerking kent. Door Enerpy is de verwerking van (berm)gras met onze technologie onderzocht. Dit heeft verrassende resultaten opgeleverd welke hiernaast staan weergegeven. In deze businesscase is het (berm)gras voor het proces gepelleteerd tot brokjes met een max. vochtgehalte van 12%.

Massa-balans

 • (Berm)gras 100%
 • Carbon 31%
 • Olie 28%
 • Gas 24%
 • Water 17%

Calorische waarde

 • (Berm)gras – 17.5 MJ/Kg
 • Carbon – 24.02 MJ/Kg
 • Olie – 34.55 MJ/Kg
 • Gas – 18.36 MJ/m3
Bekijk hier de foto's: businesscase (berm)gras

Businesscase – autobanden

Gebruikte autobanden vormen in veel Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen een groot afvalprobleem. Gebruikte banden worden daar gedumpt met negatieve (milieu)gevolgen van dien; verspreiding van virussen als Dengue en Zika doordat muggen zich nestelen in de banden. Door Enerpy is de verwerking van gebruikte banden met de RMO onderzocht. Hiernaast staan de resultaten weergegeven.

Massa-balans

 • Autoband 100%
 • Carbon 23%
 • Olie 35%
 • Gas 20%
 • Staal 13%
 • Water 9%

Calorische waarde

 • Autoband – 30 MJ/Kg
 • Carbon – 30.87 MJ/Kg
 • Olie – 44.46 MJ/Kg
 • Gas – 46 MJ/m3
Bekijk hier de foto's: businesscase autobanden

Nieuws

Ontmoet Enerpy op de WBM 2017

Ook dit jaar is Enerpy aanwezig op de World Bio Markets 2017 met haar eigen stand. Dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart is de stand van Enerpy te bezoeken. "WBM returns to facilitate growth and...

Marktmeeting donderdag 13 oktober 2016

Op donderdag 13 oktober jl. organiseerde Deltalinqs een markmeeting; thermische valorisatie van reststromen te Plant One Rotterdam. Tevens werd op deze dag de proefinstallatie van SoliQz feestelijk...

Enerpy aanwezig op de WBM 2016

Enerpy is met een eigen stand aanwezig op de World Biomass Markets 2016 op  dinsdag 15 en woensdag16 maart. Ook volgend jaar in 2017 zal Enerpy weer met een eigen stand de WBM bijwonen. Word Bio...

Testrun met plastics

Deze maand hebben we een kleine testrun gedaan in de verwerking van plastics naar carbon, olie en gas. Een aantal zakken van de bekende plastic-inzamelacties zijn in deze testrun verwerkt. Veel...

Testrun met houtsnippers

Na de diverse testruns met biomassa in de vorm van gras(pellets) hebben we deze maand ook een verkennende testrun gedaan met de omzetting van houtsnippers in carbon, olie en gas. De testrun is...

Over ons

Enerpy Groep

De Enerpy Groep bestaat uit een aantal ondernemingen in Nederland en in Paraguay, Zuid-Amerika. De technologie achter de RMO installatie kent namelijk haar oorsprong in Paraguay, Zuid-Amerika. Daar heeft een team van ingenieurs onder leiding van een Duitse wetenschapper de basis gelegd van de technologie. In Europa is de technologie doorontwikkeld en opgeschaald. De technologie is sindsdien klaar voor zijn eerste grote toepassing in de markt.

Onze visie

Enerpy gelooft dat zij met haar technologie een duurzame bijdrage kan leveren in het oplossen van specifieke (organische) afvalproblemen. Het omzetten van organisch afval in duurzame grondstoffen en energie levert een bijdrage in het behalen van een circulaire economie. 

Contact

Contactformulier

10 + 14 =

Contactgegevens

Enerpy B.V. en Enerpy Holland B.V.

Post- en bezoekadres:
Amersfoortseweg 38
3951 LC Maarn

Telefoon: +31 343 445686
E-mail: info@enerpy.nl